En grønn fremtidsrettet kommune

Aurskog-Høland er en grønn kommune, men vi har som mål å bli enda grønnere i fremtiden. Vi skal tenke miljøvalg i alle politiske beslutninger.

Global oppvarming er ikke lenger en teori, men et faktum. Vi er en liten kommune i den store sammenhengen, men det er ofte de små tiltakene som utgjør den store forskjellen. Disse tiltakene må starte i barnehagene og skolene da dette er viktige arenaer for miljøbevissthet. Tidlig innsats gir alltid gode langvarige resultater. Aurskog-Høland Arbeiderparti ser alltid fremover og hensynet til miljøet vil være en del av utviklingen som vil finne sted i kommunen de neste årene.

Når vi skal bygge ny skole på Bjørkelangen og helsehus for hele befolkningen må vi tenke miljøvalg hele veien. Både at vi bygger miljøvennlig og at driften er grønn i årene som kommer. Dette er to gode eksempler på hvordan vi kan utgjøre en stor forskjell for innbyggerne med et sunt inneklima, grønne flotte omgivelser og klimaeffektive bygg. Det skal ikke gå på bekostning av budsjettene i nevneverdig grad. Økonomisk ansvarlighet er en viktig faktor når vi vet at vi går trangere økonomiske tider i vente.

Kampen for framtidas miljø er et felles ansvar for oss alle. Aurskog-Høland Arbeiderparti mener at det skal være enkelt å ta miljøvalg.  Dette innebærer at kommunen må legge forholdene til rette for hver eneste innbygger fra sør til nord. Aurskog-Høland kommune skal legge til rette for miljøbesparende tiltak i all sin virksomhet. Alle har et personlig miljøansvar. Det handler om å ta være på naturen, være miljøbevisst i eget hjem og ikke glemme at voksne er gode eksempler for barn. Gjør vi begge deler har vi kommet et godt stykke på vei.

Aurskog-Høland kommune skal bli en av de grønneste kommunene på Romerike. Aurskog-Høland Arbeiderparti skal bli ledende innen miljø og det skal velgerne få merke de neste fire årene.

Av Eli Ostrø (4. kandidat) og Steinar Ottesen (5. kandidat) for Aurskog-Høland Arbeiderparti.

Publisert i Indre Akershus Blad og Dagbladet.